ลบ แก้ไข

ยกระดับการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเงิน ในกรอบอาเซียนบวกสาม


ยกระดับการเกษตร เสริมสร้
 

ในกรอบอาเซียนบวกสาม นายกรัฐมนตรียินดีที่ความร่วมมือกรอบอาเซียนบวกสามจะครบรอบ 20 ปี ในปีหน้านี้ ซึ่งสะท้อนถึงความยั่งยืนของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ภายใต้เป้าหมายร่วมกันที่จะมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกภายในปี ค.ศ. 2020
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,653 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean