ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรี หวังว่าสหรัฐ จะสนับสนุนการทำประโยชน์จาก US-ASEAN Connect เพื่อสร้าง “Creative ASEAN”


นายกรัฐมนตรี หวังว่าสหรั
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและผู้นำชาติอาเซียน พร้อมด้วยประธานาธิบดีโอมาบา เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชมประธานาธิบดีโอบามา ที่ได้ริเริ่มนโยบายปรับสมดุล ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคนี้ ปัจจุบันทุกประเทศในโลกมีปัญหาความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นเราจึงต้องปรับกระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทโลก เพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าว
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,201 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean