เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากประเทศไทยอยู่ตรงไหน...
  by Editor Bow
 • ประเทศไทยเป็นที่จับตามองสำหรับด้านแรงงานมีฝีมือ (แพทย์, พยาบาล, วิศวกร, นักบัญชี, การท่องเที่ยว) ภายใต้ตลาดแรงงานเสรีอาเซียนในปี 2015 โดยจะมีรูปงานตลาดแรงงานเสรีเหมือนแบบยุโรป ซึ่งใช้การเคลื่อนย้ายของผู้คนจากตั้ง 10...
  by dogTech
 • หากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จะพบว่าค่าแรงขั้นต่ำของไทยสูงเป็นอันดับ 3 หากเปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ไทยมีค่าแรงขั้นต่ำสูงเป็นอันดับ 3 โดยอันดับแรก เป็นสิงคโปร์ มีค่าแรงสูงสุดที่วันละ...
  by dogTech
 • รัฐบาลกัมพูชาประกาศการก่อตั้งจังหวัดใหม่อีกแห่งหนึ่งในสัปดาห์นี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่งที่สมเด็จพระนโรดมบรมนาถสีหมุนี ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อไม่นานมานี้ โดยแยกพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ จ.กัมปงจามเดิมเกือบทั้งหมด...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean