ประเทศไทยและคู่ค้าอาเซียนเสวนาด้านวิสัยทัศน์ในอนาคตของ AEC

  ประเทศไทยและคู่ค้าอาเซีย
           

          ประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนจะทำการเสวนาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในอนาคตของอาเซียน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายในการพัฒนาอาเซียนโดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งงานเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 19-21พฤษภาคม 2014 โดยตัวแทนรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 53 ประเทศสมาชิก ESCAP และ 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน


            เป้าหมายในการเสวนาครั้งนี้คือการพัฒนาอาเซียนที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอาเซียน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การกำจัดความยากจน, ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

อ่านต่อ..

โดย dogTech
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้