ศรีลังกาจะเข้าร่วมในการพัฒนาการเชื่อมต่อเอเชีย

Sri Lanka Urged to Join

            ประเทศศรีลังกามีความต้องการที่จะเข้าร่วมในโครงการพัฒนาในระยะยาวของประเทศไทยในด้านการเชื่อมต่อเอเชียและอาเซียน เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในมิติของการเชื่อมต่อระหว่างศรีลังกาและประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน

            การเชื่อมต่อในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการเสริมสร้างการเชื่อมโยงของมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในด้านการส่งออกของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย 

 

อ่านว่า...

โดย dogTech
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้