ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นพูดคุยเรื่องการลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

Thailand and Japan Discu

           
           ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมพูดคุยกันในเรื่องการลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในประเทศพม่า โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้ร่วมพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในการประชุมนานาชาติครั้งที่ 19 เรื่อง "อนาคตของเอเชีย” ซึ่งจัดโดยนิคเคอิอิงค์และศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว

            โดยโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศญี่ปุ่นจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงของมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกผ่านแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายทางโลจิสติกเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้