ประเทศไทยและกัมพูชาตกลงที่จะเสนอแผนการพัฒนาร่วมกัน

Thailand and Cambodia Ag
 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาตกลงที่จะร่วมกันเสนอแผนงานในการพัฒนาร่วมกัน โดยแผนงานครอบคลุมประเด็นของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจ้างงานและการจัดการความขัดแย้งบริเวณชายแดน

            โฆษกกระทรวงต่างประเทศของไทยกล่าวว่า เรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับการรวมวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีการตกลงและดำเนินการในเรื่องนี้ตามกระบวนการภายในประเทศของแต่ละประเทศ

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้