ประเทศไทยมุ่งสนับสนุนอาเซียนเพิ่มคู่เจรจาทางการค้า

Thailand Aims for ASEAN
 

            นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ระบุว่า รัฐบาลจะทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าอาเซียนจะมีส่วนร่วมกับคู่เจรจาทางการค้าได้บรรลุเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยจะพยายามสร้างโอกาสในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับภูมิภาคอาเซียน

            โดยประเทศไทยได้มีข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศญี่ปุ่น, จีน, อินเดีย, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในฐานะตัวแทนประเทศกลุ่มอาเซียน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้