ความมุ่งมั่นของอาเซียนที่มีต่อปัญหายาเสพติด

ASEAN Reaffirmed Commitm
 

            ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิสัยทัศน์นี้ได้รับการถ่ายทอดในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในด้านยาเสพติดตามคำแนะนำของผู้นำอาเซียน เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในอาเซียนให้หมดก่อนปี 2015

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานควบคุมและป้องกันปัญหายาเสพติดแห่งชาติอาเซียนได้ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเทศของตน เพื่อร่วมกันกำจัดการผลิตยาเสพติดและค้ายาเสพติดภายในภูมิภาค

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้