ประเทศไทยเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

            ประเทศไทยจำเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นหากต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคในด้านการท่องเที่ยวทางการแพทย์ เนื่องจากการแข่งขันกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศมากกว่า แต่ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในทางภูมิศาสตร์และมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจึงถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่จะเผยแพร่การบริการและพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค            ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียเป็นประเทศคู่แข่งขันที่ได้เปรียบในด้านภาษาจีน 
 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้