ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ วางแผนที่จะเปิดสถาบันวิจัยฮาลาล

Plan to Open a Halal Sci
 

            ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแผนจะเปิดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลในภาคใต้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย เพื่อที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น ซึ่งแผนดังกล่าวได้รับการกล่าวถึงในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการขายของธุรกิจฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

            ในการประชุมได้มีการระดมกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลในภาคใต้และแบ่งกลุ่มการทำงานดังนี้ กลุ่มแรกจะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมธุรกิจการประมงฮาลาล กลุ่มที่สองจะส่งเสริมการประกอบธุรกิจฮาลาลในแง่ของพืชผักผลไม้และปศุสัตว์ กลุ่มที่สามจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาลและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์ฮาลาล กลุ่มที่สี่จะเป็นผู้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฮาลาลในภาคใต้แลการประชาสัมพันธ์

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้