ข้อเสนอของประเทศไทยในการประชุมความมั่นคงด้านนิวเคลียร์

Thailand’s Suggestion on
 

            ประเทศไทยได้แนะนำข้อเสนอในการประชุมสุดด้านความมั่นคงนิวเคลียร์และรักษาความปลอดภัยที่มุ่งเป้าไปที่การป้องกันการก่อการร้ายทั่วโลก โดยข้อเสนอแนะถูกสร้างขึ้นโดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

 


            ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศริเริ่มในการจัดตั้งเครือข่ายกำกับดูแลพลังงานปรมาณูแห่งอาเซียน หรือ ASEANTOM เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉิน เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนและเพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานด้านนิวเคลียร์และรังสี จึงได้นำแนวทางการทำงานภายในภูมิภาคและประเทศมาเสนอ ดังนี้
 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้