ส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนและการลงทุนระหว่างสองประเทศ 

            ในความพยายามที่จะส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนและการลงทุนระหว่างสองประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อข้ามประเทศไทยและประเทศพม่า โดยรัฐบาลไทยเรียกร้องให้มีการเปิดจุดตรวจสอบระหว่างพรมแดนที่จังหวัดตาก, อำเภอแม่สอดและเมืองเมียวดีที่ปิดทำการตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

            รัฐบาลพม่าตกลงที่จะเร่งการเปิดจุดตรวจสอบระหว่างพรมแดน โดยรัฐบาลพม่ายืนยันว่าเมื่อการซ่อมแซมสะพานเสร็จสมบูรณ์จะมีการเปิดจุดตรวจสอบระหว่างพรมแดนทันทีและจะเปิดการขนส่งทางค้าข้ามพรมแดนในจุดอำเภอแม่สอดและเมืองเมียวดีอีกครั้ง

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้