นายกรัฐมนตรีไทยไปบรูไนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23

Prime Minister to Visit

 

            นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 ที่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดยนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศอาเซียนอื่นๆจะเข้าร่วมการประชุมกับคู่ค้าที่สำคัญ คือ จีน, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, อินเดียและสหรัฐอเมริกา


            ประชุมที่จะเกิดขึ้นจะผลักดันอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา นอกจากนี้ยังจะให้โอกาสผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้