ประเทศไทยมุ่งเน้นการเตรียมการสำหรับประชาคมอาเซียน

Thailand Emphasizes Prep

 

            นายกรัฐมนตรีของไทยได้เน้นความจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยนายกรัฐมนตรีและผู้นำคนอื่นๆของประเทศในกลุ่มอาเซียนกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของชุมชนอาเซียนหลังปี 2015 และความร่วมมือที่หลากหลายในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ

            นายกรัฐมนตรีของไทยได้กระตุ้นให้สมาชิกอาเซียนเร่งปรับปรุงกลไกและเร่งการแก้ปัญหาของช่องว่างในการพัฒนาภายในภูมิภาค โดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้ การเชื่อมต่อ, การรักษาความปลอดภัยชายแดนและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้