ประเทศไทยและอาเซียนร่วมพูดคุยในด้านความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน

Thailand and Its ASEAN P

 

            อาเซียนและจีนได้พยายามในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันผ่านการสารสัมพันธ์และการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาค สำหรับการเจริญเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองโดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนร่วมเป็นประธานในการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนและประเทศจีน ในวันที่ 21-22เมษายน 2014

            ในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศจีน ภายใต้เสาหลักของความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาค โดยมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จอย่างใกล้ชิด ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และความเคารพซึ่งกันและกัน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้