ประเทศไทยสนับสนุนการลงทุนจากประเทศจีนในอาเซียน

Thailand Optimistic abou

 

            ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนของประเทศจีนในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมสินค้าและบริการ

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของอาเซียนในการประชุมกล่าวว่า ข้อตกลงด้านการลงทุนทั้งอาเซียนและจีนจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการส่งเสริมการลงทุนและการป้องกันในสองภูมิภาค โดยข้อตกลงนี้ยังจะดึงดูดการลงทุนในโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2015

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้