อนาคตที่สดใสสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย

Bright Prospects for Tha

 

            ประเทศไทยมองเห็นโอกาสที่ดีของการเป็นประเทศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน สำหรับการผลิตและการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ โดยผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกล่าวว่า ความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพเพิ่มขึ้นในตลาดโลกเพราะการเพิ่มขึ้นของการรักษาสิ่งแวดล้อมในหมู่ผู้บริโภค

            พลาสติกชีวภาพเป็นรูปแบบของพลาสติกที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติและพลังงานทดแทน เช่น น้ำมันพืช, แป้งข้าวโพดและปิโตรเลียม โดยในการพลาสติกชีวภาพจะใช้พลังงานต่ำและจะเข้ามาแทนที่พลาสติกทั่วไปในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

            หลายประเทศได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพให้เป็นอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่​​การทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้นำในด้านการผลิตพลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ดีสำหรับการเติบโตในอนาคต

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้