ไทยและฟิลิปปินส์ตกลงที่จะเพิ่มการค้าทวิภาคี

Thailand and the Philipp
 


            ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ได้ตกลงที่จะเพิ่มการค้าทวิภาคีและเพิ่มความใกล้ชิดกันในหลายพื้นที่ เพื่อเตรียมรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแด่ประชามคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015

            นายกรัฐมนตรีของไทยได้กระตุ้นให้ฟิลิปปินส์เพิ่มความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเกษตรไทย เช่นพืช, ผัก, ผลไม้และเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งและสัตว์ปีกแช่แข็งที่ได้รับการยืนยันความปลอดภัยและควบคุมมาตรฐานพร้อมที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 


 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้