ประเทศไทยกับบทบาทศูนย์เครือข่ายการผลิตในอาเซียน

ประเทศไทยกับบทบาทศูนย์เค

 

             กรรมการบริหารของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Eria) ได้อ้างว่า ประเทศไทยจะมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคนี้โดย Eria ได้นำเนินโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน โดยเฉพาะในด้านพลังงาน, การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อลดช่องว่างทางฐานะและเพิ่มจำนวนของคนชั้นกลางในสังคมไทย

            โดยบทบาทในปัจจุบันและอนาคตของอาเซียนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศในภูมิภาคสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังคงมีการเจริญเติบโตสูง เช่น ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 12 ในไตรมาสแรกของปี, สิงคโปร์มากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกมีความสมดุลและดำเนินงานต่อไปได้


อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้