ความพยายามของไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่ออาเซียน


 

            ประเทศไทยได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อและช่วยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีความพยายามที่จะปรับปรุงการแข่งขันของอาเซียนในด้านการส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาค, ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยว

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยชี้ให้เห็นว่าในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาคมีความจำเป็นต่อการพัฒนาของประเทศไทยและอาเซียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้มากขึ้นและช่วยลดช่องว่างทางการพัฒนา

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้