กระทรวงพาณิชย์สั่งให้เน้นการศึกษาผลประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Ministry of Commerce Ins

 

            กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้สั่งให้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 โดย AEC จะสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวที่ทำให้อาเซียนมีกำลังในการแข่งขันในเวทีโลกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการไหลเวียนอย่างเสรี ของสินค้าผ่านเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เพื่อเป็นการกำจัดปัญหาและอุปสรรคของภาษี

            กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการศึกษาผลของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนเมื่อเทียบกับคู่ค้าอื่นๆและศึกษาโครงสร้างของภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานโครงการ

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้