ประเทศไทยให้ความร่วมมือในโครงการของ BIMSTEC

Thailand Highlights Majo

 

            ประเทศไทยได้เน้นกิจกรรมความร่วมมือและโครงการที่เสริมสร้างความร่วมมือในพื้นที่ประเทศในกลุ่ม BIMSTEC ตามที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เข้าร่วมในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)

            โดยการประชุมสุดครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องการประมง โดยกรมประมงแห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลที่มีประสิทธิภาพผ่านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร 

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้