ข้าวไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

            มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับ 2 ประเด็นที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ข้าวไทยและเกษตรกร

            ประเด็นแรก คือ การเปิดเสรีการค้าที่จะมีการยกเลิกภาษีศุลกากรและภาษีระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียน ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนมกราคม 2010 โดย 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และไทย เพื่อลดภาษีในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้