ประเทศไทยพยายามส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและการแปรรูปผลิตผลทางเกษตร

Thailand Calls for Promo
 

            ประเทศไทยได้พยายามที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งเป็นโครงการนำร่องในเอเชียตะวันออกเฉียงสำหรับการสำรองข้าวฉุกเฉิน เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงพืชผลทางการเกษตรให้เป็นแหล่งพลังงาน

            ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยที่จะขยายการดำเนินงานของโครงการนำร่องในการสำรองข้าวฉุกเฉินของเอเชียตะวันออกเฉียง โดยย้ำถึงความสำคัญของข้าวว่าเป็นอาหารหลักสำหรับทุกประเทศในภูมิภาคนี้ สำหรับประเทศไทยการปลูกข้าวไม่ได้เป็นเพียงแค่การผลิตอาหาร แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยและความเชื่อด้านพิธีกรรมการปลูกข้าว ซึ่งจะถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นถัดไป โดยเกษตรกรที่พึ่งพาการผลิตข้าวเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและขายสู่ตลาดได้ปรับตัวลด ทำให้รัฐบาลจำเป็นจะต้องสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้