อาเซียนต้องการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านทางแรงงานฝีมือ

อาเซียนต้องการเสริมสร้าง


            สำนักงานแรงงานอาเซียนจัดการประชุมในกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักงานแรงงานอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะพัฒนาความก้าวหน้าของแรงงานเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอาเซียน ซึ่งการประชุมครั้งนี้กระทรวงแรงงานของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

            รองปลัดกระทรวงแรงงานได้เน้นความสำคัญของการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความคืบหน้าของมาตรฐานแรงงานและเพิ่มกำลังการผลิตแรงงานในภูมิภาค โดยในที่ประชุมเปิดโอกาสให้หารือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของวิกฤตการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนงานในอาเซียน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้