ประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์สำรองข้าวฉุกเฉินในภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เ
 

            ประเทศไทยได้ประกาศความพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในการสำรองข้าวฉุกเฉินในกรณีของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ภัยพิบัติ โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้ประกาศความพร้อมครั้งนี้ในการประชุมพิเศษของอาเซียน+3

            ศูนย์สำรองข้าวฉุกเฉินเป็นหนึ่งในข้อตกลงของสมาชิก 10 ประเทศอาเซียนและจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี โดยแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการจะจัดสรรงบประมาณตามการตัดสินใจโดยสมัครใจ เพื่อเป็นเงินทุนในการสำรองข้าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการอาเซียน+3

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้