เปิดด่านการค้าชายแดนชั่วคราวเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

เปิดด่านการค้าชายแดนชั่ว

 

           การเปิดด่านการค้าชายแดนชั่วคราวในเขตตะนาวศรีในประเทศพม่าตรงข้ามกับจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศของไทย

            ด่านชายแดนฝั่งกาญจนบุรีจัดเป็นประตูที่สำคัญสำหรับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจพิเศษ เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกทวาย โดยจุดด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อนถูกประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและพัฒนาเศรษฐกิจในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
 

อ่านว่า

โดย dogTech
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้