ไทยและสหรัฐอเมริการ่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาอาเซียน

ไทยและสหรัฐอเมริการ่วมมื

 

            ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีการทวีความสัมพันธ์ในด้านความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน โดยทั้งสองประเทศได้เน้นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยืนยันการสนับสนุนสำหรับการศูนย์กลางของอาเซียนของประเทศไทย

            ในการแถลงการณ์ร่วมที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ทั้งสองรัฐบาลได้เน้นย้ำในเรื่องการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและการเชื่อมต่ออาเซียนทั้งภูมิภาค โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์แบบในปี 2015 ในเรื่องการเชื่อมต่ออาเซียน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้