การส่งออกของไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนขยายตัว 56%

Thailand’s Exports to AS

 

            การส่งออกของไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนในห้าเดือนแรกของปีขยายตัว 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือ 29,629,000,000 เหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนอยู่ที่ 17,489,000,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าเกินดุลอยู่ที่ 5,349,000,000 เหรียญสหรัฐ

            อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดอาเซียนที่มีผู้บริโภคมากถึง 580,000,000 คน นอกจากนี้ยังมีการคาดหวังว่าผู้ประกอบการไทยจะสามารถใช้โอกาสนี้ให้เป็นโอกาสที่ดีในการเลือกใช้วัสดุที่มีมากขึ้นในตลาดที่หลากหลายและขยายตลาดการค้าออกไปสู่ตลาดภูมิภาค

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้