ประเทศไทยกระตือรือร้นการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

            ตลาดการทุนของไทยได้มีการควบคุมการลงทุนในด้านการผลิตยานพาหนะและเพิ่มการอำนวยความสะดวกในด้านการเชื่อมต่อของตลาดหุ้นในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

            เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมในการประชุมเรื่องการลงทุนของไทยกับโอกาสและความท้าทายในฐานะประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง โดยในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้กลายเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อของในประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโตด้านธุรกิจและการลงทุน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้