ธนาคารกรุงเทพช่วยสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ธนาคารกรุงเทพช่วยสนับสนุ

 


            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า การปรากฏตัวในการใช้การสนับสนุนระหว่างประเทศของธนาคารกรุงเทพอย่างต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผ่านทางการจัดหาเงินทุนข้ามพรมแดนที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

            ธนาคารกรุงเทพได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศมาเลเซีย โดยมี AEC เป็นเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในปี 2015 ที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ตลาดอาเซียนและฐานการผลิตเดียวที่มีการแข่งขันสูง

            ซึ่งการวางแผนการขยายตัวนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจอุตสาหกรรม

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้