การทดสอบภาษาสำหรับแรงงานไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรับ ASEAN

การทดสอบภาษาสำหรับแรงงาน

 

            แรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต
 

            รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจำเป็นจะต้องได้รับการยอมรับสำหรับด้านทักษะและความรู้ภาษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศในแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงาน

            เพื่อตอบสนองต่อนโยบายนี้ รัฐบาลจะมีการจัดสรรงบประมาณ5ล้านบาทในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ โดยจะนำเสนอการทดสอบภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์แบบ

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้