บทบาทสำคัญของสื่อในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงอาเซียน

บทบาทสำคัญของสื่อในการเส           รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสื่อในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน โดยสำนักนายกรัฐมนตรีจะเน้นบทบาทสำคัญของสื่อ เพื่อนำเสนอความเป็นอาเซียนร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน

            เนื่องจากสื่อเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนของประเทศที่แตกต่างกันและสามารถเชื่อมช่องว่างทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของนโยบายการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            โดยผู้ปฏิบัติงานสื่อในภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนจะนำเสนอข่าวที่สร้างสรรค์และข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อที่จะสร้างโอกาสมากขึ้นให้กับประชาชนในการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียนและนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้