ไทยและมาเลเซียสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อผลักดันสู่อาเซียน

ไทยและมาเลเซียสร้างความร


            ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อในภูมิภาคและให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกับภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซีย

            โดยประเทศไทยและประเทศมาเลเซียจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกในเขตสุไหงโกลกและตากใบ ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยทั้งสองประเทศจะส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทำงานร่วมกันเป็นพันธมิตร

            ทั้งสองประเทศได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะสร้างโอกาสสำหรับผู้คนตามแนวชายแดน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในอุตสาหกรรมพลังงาน

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้