สัมมนาผู้นำทางศาสนาเพื่อสร้างสันติภาพในอาเซียน

สัมมนาผู้นำทางศาสนาเพื่อ            การประชุมผู้นำทางศาสนาถูกจัดขึ้นโดยหลายหน่วยงาน เช่น สันนิบาตมุสลิมโลก, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักจุฬาราชมนตรีและสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาและผู้ปฏิบัติงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียน, สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและนักวิชาการสาขาสันติภาพในประเทศไทย

            การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การแก้ปัญหา ความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ โดยใช้วิธีการทางศาสนา ซึ่งมีหัวข้อหลักของการอภิปราย คือการสนทนาระหว่างศาสนาและความร่วมมือ สำหรับการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งและการสร้างเครือข่ายทางศาสนาในอาเซียน

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้