ไทยเตรียมปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน

ไทยเตรียมปรับปรุงกฎหมายเ            กระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก ในด้านการเปิดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน ใน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีแผนที่จะขออนุญาตให้แก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานโรงเรียนเอกชน เพื่อจัดทำวีซ่าสำหรับครูจากต่างประเทศ ในกรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1-2 ปี

            ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เสนอแผนการปรับมาตรฐานการศึกษาภาควิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองต่อความต้องการในตลาดอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่มีทักษะ ใน 7 สาขา

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้