ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาลงนามในบันทึกความเข้าใจการทำการเกษตร

ประเทศไทยและประเทศกัมพูช            ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMEC

            รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ข้อตกลงนี้เป็นโครงการที่สำคัญภายใต้กรอบ ACMECS โดยจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในภาคการเกษตรในประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งในข้อตกลงจะครอบคลุมไปถึงการช่วยสร้างอัตราการจ้างงานและพัฒนารายได้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลดช่องว่างการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้