พัฒนาขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง AEC ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

พัฒนาขอนแก่นเป็นศูนย์กลา                กระทรวงพาณิชย์จับมือกับองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  ในการเปิดตัว โครงการนำร่องในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเมืองศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

            ประเด็นสำคัญคือการหารือเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพที่ดีสำหรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง AEC ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในภาคกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลจีน, เวียดนาม, ลาวและเปรู

            จังหวัดขอนแก่นสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งขนส่งโลจิสติกส์ที่มีเครือข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยสนามบินนานาชาติขอนแก่นสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้ 32 เที่ยวบินต่อวัน นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังเป็นสถานีสำคัญในโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับประเทศจีนและประเทศลาว

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้