ไทยเสนออาเซียนให้จัดตั้งสภาธุรกิจ SMEs แห่งอาเซียน

ไทยเสนออาเซียนให้จัดตั้ง
            ประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งสภาธุรกิจ SMEs แห่งอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเงิน สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            ข้อเสนอนี้ถูกเสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทย โดยสภาธุรกิจ SMEs แห่งอาเซียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ SMEs และเสริมสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจ SMEs คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ของธุรกิจทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            อุตสาหกรรมสิ่งทอจะเป็นธุรกิจแรกที่จะดำเนินการในรูปแบบของสภาธุรกิจ SMEs แห่งอาเซียน นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแผนการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นในอาเซียน เพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมสิ่งทอในอนาคต

            อาเซียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของธุรกิจ SMEs เนื่องจาก SMEs จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างงานในภาคการผลิตของอาเซียน

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้