ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นศูนย์กลาง MICE ของอาเซียน            กรมส่งเสริมการส่งออกและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย ได้เข้าร่วมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์แสดงสินค้าของภูมิภาคอาเซียน

            ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ในเรื่องการนิทรรศการสำหรับการส่งออกโดย MOU นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้ามาทำการประชุมและการจัดนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรม MICE ภายในประเทศไทย

            โดยประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม MICE ในภูมิภาคอาเซียนและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ภายใต้แคมเปญ “กรุงเทพฯเมืองนิทรรศการแห่งอาเซียน"

            เป้าหมายแรกในการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทย คือ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตรงตามมาตรฐานสากล เพื่อดึงดูดผู้เข้าชมและใช้บริการอุตสาหกรรม MICE

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้