ไทยเตรียมการพัฒนาการเกษตรและสินค้า OTOP ต้อนรับ AEC

ไทยเตรียมการพัฒนาการเกษต
            ผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดของไทยได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาการเกษตรท้องถิ่นของตนเองและพัฒนาสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน

            โดยต้องทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีโดดเด่นและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเสริมสร้างศักยภาพของสินค้า OTOP จะทำให้สินค้ามีความสามารถมากพอในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในภูมิภาคอาเซียน

            ตลาดอาเซียนถือเป็นแนวโน้มที่ดี ในการดึงดูดการลงทุนและส่วนแบ่งที่สำคัญของธุรกิจ และประชาคมอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการภาคการค้าสินค้าท้องถิ่น ให้เป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้