ประเทศไทยเตรียมพัฒนาพลังงานร่วมกับอาเซียน

ประเทศไทยเตรียมพัฒนาพลัง            ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันด้านการใช้งาน สำหรับการทำแผนพัฒนาพลังงานของอาเซียน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า แผนปฏิบัติการด้านพลังงานของอาเซียนจะครอบคลุมโครงการท่อส่งก๊าซของอาเซียนด้วย

            ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในด้านพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีศักยภาพอย่างมากสำหรับการสร้างแผนโครงการพลังงานอาเซียน ซึ่งแผนการครอบคลุมทั้งการผลิตไฟฟ้า และ การส่งผ่านไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            ประเทศไทยได้รับหน้าที่ให้การปฏิบัติงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,พม่าและจีนตอนใต้ มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งมอบให้กับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ซึ่งส่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาล

            ดังนั้นการพัฒนาในด้านการกระจายพลังงานไฟฟ้า จึงสิ่งจำเป็นเพราะแผนการพัฒนาครั้งนี้จะช่วยให้อาเซียนรักษาอัตราการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
อ่านว่า
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้