ไทยเตรียมพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน

ไทยเตรียมพัฒนาเพื่อเป็นศ            ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)  อาเซียนเป็นตลาดที่มีจำนวนประชากรเกือบ 600ล้านคน ประกอบด้วย 10ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า,ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม

            รัฐบาลไทยได้นำนโยบาย "สามวงแหวนเศรษฐกิจและห้าเขตการค้า" มาใช้ในแผนการพัฒนาประโยชน์สูงสุดจากตำแหน่งยุทธศาสตร์ของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์

            สามวงแหวนเศรษฐกิจประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, อาเซียน +3 (จีน เกาหลีและญี่ปุ่น) และอาเซียน +6 (จีน,เกาหลี,ญี่ปุ่น,อินเดีย,ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

            ห้าเขตการค้าคือ จุดเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ประตูทางเหนือเชื่อมโยงไปยังพม่า,ลาวและจีนตอนใต้, ประตูทางตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยงไปยังลาว,เวียดนาม,ตอนใต้ของจีนและเอเชียตะวันออก, ประตูทางตะวันออกเชื่อมโยงไปยังกัมพูชา,ลาวและเวียดนาม, ประตูทางตะวันตกเชื่อมโยงไปยังประเทศบังคลาเทศ, อินเดียและพม่า สุดท้ายประตูทางใต้เชื่อมโยงไปยังมาเลเซีย, สิงคโปร์และอินโดนีเซีย

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้