ไทยสร้างศักยภาพด้านอาหารฮาลาลต้อนรับ AEC

ไทยสร้างศักยภาพด้านอาหาร            ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพดี สำหรับการผลิตและการส่งออกสินค้าประเภทอาหารฮาลาลในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มอาเซียน

            ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและการพัฒนามาตรฐานของสินค้าฮาลาลให้มีคุณภาพ

            สำหรับประเทศไทยในด้านการส่งออกอาหารฮาลาล ประเทศไทยมีรายได้ประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยมาเลเซียก็เป็นประเทศที่มีการส่งออกอาหารฮาลาลในจำนวนมากเช่นกัน จึงยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการพัฒนาอาหารฮาลาล โดยทั้งสองประเทศจะทำการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้มีคุณภาพมากขึ้น

            อาหารฮาลาลไม่เพียงแต่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร แต่เป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวมุสลิม ซึ่งหากจะทำอาหารฮาลาลให้มีคุณภาพ ผู้ประกอบการไทยจะต้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม 

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้