ไทยและเวียดนามเตรียมพัฒนาจุดเชื่อมต่อในภูมิภาค

ไทยและเวียดนามเตรียมพัฒน


            ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้ทำข้อตกลงในด้านการพัฒนาการเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ( 9เส้นทาง)

            ในปัจจุบันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเตรียมการพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างประเทศและพัฒนาระบบที่จุดข้ามพรมแดนจังหวัดมุกดาหารของไทยและเขตสะหวันนะเขตของลาว

            ประเทศไทยยินดีที่จะลงนามในการจดบันทึกความเข้าใจเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาจุดผ่านแดนที่เชื่อมต่อกันของเวียดนามและลาว นอกจากนี้ประเทศไทยยังพิจารณาให้การสนับสนุนในการพัฒนา ทางด่วน ในเวียดนาม 
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้