สปาไทยเพิ่มมาตรฐานของการบริการต้อนรับ AEC            โอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นที่สำหรับการเจริญเติบโตของธุรกิจสปา ทำให้ประเทศไทยมีการเพิ่มมาตรฐานและปรับปรุงทั้งในแง่ของบุคลากรและคุณภาพในการให้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

            กระทรวงพาณิชย์ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจสปาของไทยมีการเติบโตร้อยละ 5-6ต่อปี มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมนี้อยู่ระหว่าง 15และ 16พันล้านบาทต่อปี ลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 80ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของธุรกิจสปา

            ประเทศไทยเป็นผู้นำในเอเชียด้านสปาและคู่มือธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับนักลงทุน โดยประเทศไทยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำสปาแบบไทย โดยเน้นที่ลักษณะการดำเนินการพร้อมกับ การตลาดและการวิเคราะห์ทางการเงิน สิ่งอำนวยความสะดวกและการตกแต่งภายในที่สอดคล้องกับ ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและลักษณะทางวัฒนธรรม

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้