ตลาดแรงงาน AEC ด้านไอทีกับประเทศไทย            หากเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดฉากขึ้นในปี 2015 อาจจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายลู่ทางในการทำงาน ด้วยนโยบายการแลกเปลี่ยนแรงงานอย่างเสรี

            แม้ว่าตลาดการค้าเสรีจะนำมาซึ่งโอกาสแต่ก็มาพร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงในแง่ของเงินทุนและความสามารถทางภาษาอังกฤษของแรงงาน ยิ่งในอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทย ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น

            ความต้องการของตลาดซอฟแวร์ในประเทศกลุ่มอาเซียนมีการแข่งขันมาก โดยการเปิด AEC จะยิ่งเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทซอฟแวร์ในประเทศไทย รวมไปถึงทางด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมการเกษตร

            นอกจากนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีโครงการที่จะสร้างมาตรฐานในการรับรองผู้ถนัดเฉพาะทางในตำแหน่งพิเศษด้านไอที เช่น นักวิเคราะห์ระบบเครือข่าย, ผู้ดูแลระบบไอซีทีและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย รวมไปถึงการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้