ประเด็นร้อนAEC: ตลาดแรงงานฝีมือด้านการก่อสร้างในไทย

ประเด็นร้อนAEC: ตลาดแรงง


 

            “ถ้าแรงงานมีมาตรฐานก็จะได้รับค่าจ้างตามความสามารถของแรงงาน” ด้วยนโยบายนี้ทำให้บริษัทด้านการก่อสร้างของไทยสามารถชนะบริษัทอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียนได้

            ด้วยเหตุผลที่ไทยกำลังนำหน้าด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทำให้เกิดข้อเสนอด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างขึ้น เช่น พัฒนากรอบกฎหมาย, จัดตั้งธนาคารเพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงการก่อสร้าง สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น โดยข้อเสนอเหล่านี้ถูกเสนอขึ้นเพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศก่อนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2015

            ประธานสมาคมผู้รับเหมาไทยกล่าวว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่เพียงแต่จะให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้รับเหมาไทย แต่ยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยอีกด้วย

 
อ่านว่า
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้