เพิ่มช่องทางลงทุนรายย่อยในประเทศมาเลเซีย,ไทยและสิงคโปร์

เพิ่มการช่องทางลงทุนรายย                นักลงทุนรายย่อยในประเทศมาเลเซีย , สิงคโปร์และไทยจะสามารถเข้าถึงการลงทุนและการดำเนินการได้อย่างไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้นในไตรมาสที่สามของปีนี้

                สถาบันการเงินแห่งสิงคโปร์,คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของมาเลเซีย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการลงนามข้อตกลงเพื่อความสะดวกในการเปิดตัวของโครงการการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในต่างแดนโดยจะเป็นการกระจายเงินลงทุนออกไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                ในทัศนะของนักวิเคราะห์วิจัยทางการเงิน กล่าวว่า ทุกวันนี้นักลงทุนล้วน "ฉลาด"  ที่จะเลือกกองทุนและพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่อย่างรอบคอบมากขึ้น

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้